HOTLINE: 0949320311
FPT Bến Tre và con đường hạnh phúc

FPT Bến Tre và con đường hạnh phúc

FPT Bến Tre và con đường hạnh phúc chặng chạy Việt Dã Báo Đồng Khởi. Sau hơn 2 tuần phát động con đường hạnh phúc( từ ngày 03/04 đến ngày 14/4) FTEL BTE _Con đường hạnh phúc đã ghi nhận khoảng 1877Km, tương đương với việc nhà FTEL BTE đã đóng góp quỹ Ngày hạnh phúc số tiền khoảng 1.877.000 VNĐ
Hotline: 0949320311