Chào mừng ngày nhà Giáo Việt Nam 20/11

Chào mừng ngày nhà Giáo Việt Nam 20/11

Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 là một ngày kỷ niệm được tổ chức hằng năm vào ngày 20 tháng 11 tại Việt Nam. Đây là ngày lễ hội của nghành Giáo dục và là Ngày Nhà Giáo, ngày" tôn sư trọng đạo" nhằm tôn vinh những người giáo viên. Trong ngày này các học sinh thường đến tặng hoa và quà biếu cho các thầy cô giáo. Nghành giáo dục cũng thường nhân dịp này đánh giá lại các hoạt động giáo dục và lập phương hướng nâng cao chất lượng giáo dục.

Năm 1949 tại Hội nghị Vacxava, FISE xây dựng một bản " Hiến chương các nhà giáo" gồm 15 chương trong đó có một số nội dung chủ yếu là:

Đấu tranh chóng lại mọi quan điểm và phương pháp giáo dục lạ hậu phản động, phản dân chủ, phản khoa học của nền giáo dục phong kiến, tử sản, nhằm xây dựng nền giáo dục tiến bộ, dân chủ, khoa học.

Đấu tranh thủ tiêu chế độ bạc đãi, coi thường nghề dạy học, bảo vệ những quyền lợi vật chất và tinh thần chính đáng của nhà giáo.

Quy định một số điều đối với các nhà giáo, đặc biệt coi trọng tính nhân văn của nghề dạy học và phương pháp dạy học tiên tiến.

Tháng 8/1954, tổ chức công đoàn các nhà giáo tiến bộ và cách mạng trên thế giới mà nồng cốt là các nhà giáo các nước XHCN đã nhất trí thông qua bản " Hiến chương các nhà giáo"

Ở Việt Nam lần đầu tiên ngày " Quốc tế hiến chương các nhà giáo" được tổ chức trên toàn miền Bắc vào ngày 20/11/1958. Việc tổ chức ngày Quốc tế hiến chương các nhà giáo 20/11 hàng năm đã sớm trở thành ngày hội truyền thống của giáo giới Việt Nam.

Những năm sau đó ngày lễ này được tổ chức ở các vùng ở miền Nam Việt Nam. Hằng năm vào dịp kỷ niệm 20 tháng 11 cơ quan tiểu ban giáo dục thường xuất bản phát hành một số tập san đặc biệt để cổ vũ tinh thần đấu tranh của giáo giới trong vùng tạm chiếm, động viên tinh thần giáo viên kháng chiến.

Vào ngày 28 tháng 9 năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng ( nay là Chính phủ) đã ban hành quyết định số 167-HĐBT thiết lập ngày 20/11 hằng năm làm ngày lễ mang tên " Ngày Nhà Giáo Việt Nam".

Quyết định này nêu rỏ " để ngày 20-11 có ý nghĩa thiết thực, hàng năm từ tháng 10 các cấp chính quyền và đoàn thể cần họp để xem xét tình hình công tác và hoạt động của đội ngũ giáo viên ở địa phương mình, kiểm điểm những việc đã làm và đề ra những việc cần tiếp tục làm động viên đội ngũ giáo viên phát huy truyền thống tốt đẹp của giáo giới Việt Nam, rèn luyện phẩm chất và năng lực, làm gương sáng cho học sinh noi theo. Về phía giáo viên cần có những hoạt động phong phú nhằm nâng cao nhận thức về vinh dự và trách nhiệm của giáo viên trong xã hội nước ta ngày nay, từ đó mà ra sức phấn đấu làm tốt nhiệm vụ cao cả của mình".

Cũng theo quy định do HĐBT đưa ra việc tổ chức ngày 20-11 hàng năm do Ủy ban nhân dân và Hội đồng giáo dục các cấp chủ trì, có sự phối hợp các nghành giáo dục và các đoàn thể nhân dân. Các cấp các nghành cần phân công cán bộ lãnh đạo đi thăm hỏi giáo viên, nhân dịp này có thể tổ chức khen thưởng các giáo viên có thành tích. Việc tổ chức ngày nhà giáo Việt Nam cần được tiến hành trọng thể và thiết thực, tránh hình thức phô trương gây phiền hà cho học sinh và cha mẹ học sinh.

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 năm nay FPT Bến Tre khuyến mãi lắp đặt miễn phí, trang bị modem wifi và đầu thu HD 4K miễn phí cho các quý thầy cô giáo, học sinh, sinh viên đăng ký lắp đặt mạng internet và truyền hình FPT tham gia trả trước từ 6 tháng đến 12 tháng.